Sounds of Diversity

o autorech a autorkách

Daniel Skála (1981) je cimbalista, skladatel, sbormistr a dirigent. Pravidelně spolupracuje s předními světovými umělci i orchestry (Ensemble Modern, London Philharmonic Orchestra, Ostravská banda aj.). V posledních letech se také intenzivně zabývá kompozičními způsoby řízené aleatoriky a konceptuální programovosti. Na tomto základě vznikly také celovečerní projekty Snění, Rozhovory, nebo neopera Červený nos. V současné době se věnuje především koncertní činnosti a kompozici. V roce 2024 rovněž založil ansámbl soudobé hudby Ensemble O. Pravidelně také pořádá kurzy tzv. Kreativní improvizace zaměřené na základy improvizace a kreativní rozvoj a s výtvarníkem Tomášem Volkmerem pak kurzy Re:Kreace v nichž propojují hudební a výtvarné umění s dramatickou výchovou.