Sounds of Diversity

o autorech a autorkách

Skladatel a dirigent Matej Sloboda, původem ze Slovenska, je výraznou osobností současné hudební scény. Je absolventem Vysoké školy múzických umění v Bratislavě, studoval na MWD ve Vídni, KUG ve Štýrském Hradci a UdK v Berlíně u předních skladatelů. V současné době je doktorandem na JAMU a stipendistou CalArts v Kalifornii. Jeho tvorba je nesmírně rozmanitá, zahrnuje skladby pro orchestry, komorní soubory, sólisty, ale i pro film, divadlo a nová média. V roce 2019 se stal laureátem Ceny Jana Levoslava Belly za kompozici. Slobodovy skladby pravidelně zní na pódiích v Evropě, Asii i USA. Dlouhodobě spolupracuje se souborem EnsembleSpectrum, s nímž jako dirigent pravidelně uvádí nejnovější díla soudobé hudby. Pod jeho vedením soubor nastudoval a provedl více než sto třicet děl, z nichž většina byla uvedena ve světové nebo slovenské premiéře. Je zakladatelem sbírky UBU (Utopian Gateway of Art) vydávající tituly soudobé hudby.