Sounds of Diversity

o autorech a autorkách

Tomáš Volkmer absolvoval UMPRUM v Uherském Hradišti pod vedením Františka Nikla. Je výtvarník, scénograf, loutkář a lektor umělecko-vzdělávacích programů v Divadle loutek Ostrava a grafik tohoto divadla. Vytvořil více jak 50 scénografií k loutkovým inscenacím u nás i v zahraničí. Externě působí jako lektor na JAMU v Brně i na DAMU v Praze. Je lektor Terapie loutkou, participačního divadla s loutkami s terapeutickými účinky. Je stále aktivním členem uskupení výtvarníků MEHEDAHA a s performingem Reunion se jeho členové účastní vybraných loutkářských festivalů, např. v Japonsku.