Sounds of Diversity

o autorech a autorkách

Magdaléna Zezulová je studentkou ateliéru kresby na Fakultě umění v Ostravě. Moderní uměleckou tvorbou se intenzivněji zabývá poslední dva roky, dříve se věnovala zejména užitému umění a grafickému designu. Jejím oblíbeným materiálem je pauzovací papír a krepová lepicí páska.